Ký tự đặc biệt HTML phổ biến trên Web

Kí tự đặc biệt trong web thường là những ký tự không thể gõ trực tiếp từ bàn phím thông thường hoặc có chức năng đặc biệt trong HTML. Chúng được sử dụng để hiển thị các ký tự không chuẩn, các ký tự đặc biệt hoặc để thể hiện các kí tự có chức năng trong ngôn ngữ HTML.

➜ Ký tự đặc biệt HTML dùng trong soạn thảo viết bài SEO web

➜ Biên soạn & sưu tầm bởi Quốc Bửu Group

➜ www.quocbuugroup.com

➜ quocbuugroup@gmail.com

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉

❖ ✜ ✠ ✤ ✥ ⊹ ❇ ❈ ❉ ❊ ❋ ☀ ☸ ⚛ ✿ ❀ ✾

★ ☆ ✫ ✬ ✮ ✯ ✰ ✪ ✦ ✧ ✡ ✶ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ⚹ ✱ ✲ * ✺ ✻ ✼ ✽ ❁ ❂ ❃ ❄ ❅ ❆ ⛄ ⛇

• ● ◉ ◦ ○ ◌ ◍ ◎ ☽ ☾ ⚬ ⛒ ≡ ≣ ⋯ ⋮ 【】

➽ ➛ ➜ ➞ ➟ ➠ ➡ ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➨ ➩ ➪ → ← ⇾ ⇽ ↑ ↓ ↔ ⇿ ↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↩ ↪ ≪ ≫

⇉ ⇇ ⇄ ⇅ ⇵ ⇈ ⇊ ⇒ ⇐ ⇑ ⇓ ⇔ ⇕ ⇛ ⇚ ⇝ ⇜ ⇢ ⇠ ⇡ ⇣ ⇥ ⇤ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳ ↶ ↷ ↺ ↻ ⇨ ⇦ ⇧ ⇩ ⇪ ⇫ ⇳ ⇶

⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦ ⊶ ⊷ ⊸ ⋈ ┌ ┍ ┎ ┏ ┐ ┑ ┒ ┓ └ ┕ ┖ ┗ ┘ ┙ ┚ ┛

❏ ❐ ❑ ❒ ∎ ∘ ∙ ▄ ▖ ▗ ▘■ □ ▢ ▣ ▪ ▫ ◽ ◾ ◘ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ◻ ◼ ☐ ⚁ ⚂ ⚃ ⚄ ⚅ ⛋ ♦ ◆ ◇ ◈ ◊ ▰ ▱

⊲ ⊳ ◀ ▶ ▲ ▼ ◁ ▷ △ ▽ ▴ ▵ ▸ ▹ ◢ ◣ ◥ ◤ ◬ ◭ ◮ ◹ ◸ ◿ ◺ ◴ ◵ ◶ ◷ ◰ ◱ ◲ ◳ ◐ ◑ ◒ ◓ ◔ ◕ ◧ ◨ ◩ ◪ ◫

❌ ✓ ✔ ✔️ ❎ ✅ ⭐ 🆗 ⊞ ⊠ ☑ ☒ ✉ 📩 📧 📞 ✆ ☎ ☏ 🏠 🌐 ✂ ✄ ✇ ✈ ⚿ 🎨 🎯 🎲 ❤ ❤️ 🎁 💰 💳 📜 ☕ ⚡ ⚽ ⚾

😀 😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😉 😊 😋 😌 😍 😎 😓 😘 😛 😜 😝 😞 😡 😥 😭 😲 😷 😵

🌞 🌻 🌼 ☘ ☘️ ⚶ ⚷ ⚵ ⋇ ☨ ☩ ⚴ ☿ ♀ ♁ ♂ ⚢ ⚣ ⚤ ⚥ ⚦ ⚧ ⚨ ⚩ ⚭ ⚮ ⚯ ⚱ ⚲

☁ 🌧 ⛈ 🌨 ☂ ⛱ ☃ ☊ ☋ ⛉ ⛊ ☖ ☗ ☪ ☫ ☬ ☭ ⚒ ⛏ ☯ ♨ ☢ ☣ ⚔ ♻ ♼ ♽ ⚓⚔ ⚕ ⚖ ⚗ ⚘ ⚜

🏅 🏆 ❢ ❣ 🎖🎗 ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟ ♠ ♡ ♢ ♣ ♤ ♥ ♦ ♧ ♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ ♰ ♱ 🖊 🖋 🖌 🖍 🗝 🗡 🗨

⛍ ⛐ ⛔ 📢 🔇 🔕 🔞 ⚠ ⛖ ⛗ ⛨ ⛩ ⛴ ⛿ ⛟ ⛰ ⛷ ⛸ 🏔 🏕 🏖 🏗 🏘 🏙 🏚 🏛 🏜 🏝 🏞 🏟